آکادمی محمد سعید صمدی دراسفند 99 با هدف تحول سطح کیفی آموزش تحلیل و تعمیر انواع مادربرد های آیفون در کشور تأسیس نمودیم. بنابراین همیشه افزایش سطح کیفیت و تطبیق آن با نیازهای بازار کار را اولویت بالاتری نسبت به افزایش سطح درآمدآکادمی قرار دادیم. امیدواریم با همیاری شما و خانواده ی دی سی فیکس
شعار تعمیر کار واقعی و استاندارد را محقق کنیم و نمادی افتخار آفرین از صنعت آموزش ایران زمین در کنار برترین مؤسسات بین المللی در جهان قرار گیریم.