محمد سعید صمدی

مدیر آکادمی dcfix

مدرس تعمیرات آیفون

درباره استاد:
من محمد سعید صمدی هستم متولد ۱۳۷۰ از خطه جنوب کشور ، با تمام وجود میخوام ازت یک تعمیرکار واقعی بسازم ، نتیجه تحقیقات و تجربه خودم رو در کارگاه بهت نشون دادم .

دوره های ارائه شده توسط این مدرس